Kwaliteitsregister

Wij zijn geregistreerd bij het kwaliteitsregister Paramedici. 

Het kwaliteitsregister toetst of wij als Oefentherapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep.